Gravlev sø rundt og panoramaudsigt fra Rebild Bakker

14 km rundtur om den genskabte Gravlev sø med en afstikker til toppen af Rebild Bakker. En skøn vandretur i klassisk dansk natur kombineret med en af landets smukkeste panoramaudsigt over Gravlev Ådal. Og ikke mindst de mange naturlige kilder.

Rebild Bakker kender de fleste af os, men Gravlev sø hvem har hørt om den?

Nok ikke ret mange andre end lodsejerne, som dyrkede jorden frem til 2009, hvor Gravlev sø blev genskabt efter at have været tørlangt siden 1834.

Store Blåkilde er også blevet kendt de sidste par år og billeder florere på tværs af medier, men Gravlev Kilde, hvem har mon hørt om den?

Billede af Gravlev kilde, som er en mini udgave af Store Blåkilde

Der er faktisk 6 kilder i området Kovadsbæk, Ravnkilde, Lille Blåkilde, Gravlev Kilde, Egebæk Kilde og Skillingbro Kilde. Store Blåkilde, som også går under Rebild Porten ligger 15 km syd for området.

Gravlev sø rundt

Vi startede rundturen fra den krystal blå Gravlev Kilde. Kilden menes at være årsag til kirken blev opført, fordi kilder i fortiden var hellige og tempel for nordiske guder. Flot snor kilden sig ud i Gravlav sø (øverste billede på siden).

Første del af turen går på en lang grussti til venstre for søen ud af Gravlevvej. Til højre for os på de bløde bakker græsser nogle nysgerrige skotsk højlandskvæg. Søen forsvinder og vi begynder at kunne se Lindenborg Å.

Vi kommer til et skilt mod Lille Blåkilde, så hvis du vil korte turen af kan du krydse over her. Men vi fortsætter langs stien og kommer ind i skoven Buderupholm. Stien ender i krydset Buderupholmvej og Porthusvej, hvor vores kort viser os vej til ødekirken Buderup Kirke fra omkring 11-1200, men efter en lille votering i krydset blev vi enige om at det måtte blive en anden gang vi kigger på kirker 🙂

De næste 500 meter går vi i grøftekanten langs en rimelig trafikeret vej forbi Buderupholm Fiskesøer. Tempoet er ret højt her for hurtigt at komme ind på vandrestien igen, som er lige efter man krydser Lindenborg Å. Her er bom, hvor stien begynder, men man gerne gå på stien, som fører ind i Bjergeskov.

Efter et par kilometer tager vi stien til venstre og går hen til en lille sø i skoven. Her er bord/bænke sæt, p-pladser og ret hyggeligt, så vi slår os ned og holder en fortjent pause.

Næste seværdighed på turen er Lille Blåkilde. Området er fredet og der er bygget stier over kildens udløb, så man ikke generer eller ødelægger naturen i området.

Vi går videre ad Bundgårdens Kirkevej, fordi gården Bundgården holder du til højre og fortsætter ad stien Ravnkildevej. Langs denne strækning kan vi se både Gravlev sø længst ude og Lindenborg Å tættest på.

Næste seværdighed er den fredede Ravnkilde. Skovdistriktet har fint anlagt trædesten, så man kan krydse området uden at trampe i sumpen og ødelægge kilden. Der er nu ingen garanti for dine sko ikke bliver mundrede, så lad de fine hvide kondisko blive stående hjemme eller i bilen 😉

Panoramaudsigt fra Rebild Bakker

Nu skal du kun gå et par få hundred meter før et lille skilt kommer til syne med en hvid pil til venstre. En stejl stigning begynder til du står midt i Rebild bakker med hele Gravlev ådal for dine fødder og Gravlev kirke ude i det fjerne. Et smukt område selv en kold vinterdag. Havde det været slut august ville du bevæge dig rundt i det smukkeste lyng landskab.

Vi følger den hvide sti ned til Krybskytten Lars Kjærs hus og videre ned til den store sti, hvor vi holder til højre. Vi er nu tilbage på stien Ravnkildevej. Her går vi kun meget kort stykke førend vi krydser over ådalen først forbi Kovadsbæk og bagefter Lindenborg Å til vi er tilbage på “fastland”. Her går langs Volbjerg til Egebæk Kilde og tilbage på Gravlevvej, hvor turen begyndte sidst på formiddagen.

Hvor lang tid tager turen

Vi gik de 14 km på 4 timer med mange små pauser og tid til nydelse og fordybelse.

Parkeringspladser

Bilen parkerede vi på grus parkeringspladsen foran huset på Gravlevvej 16B i Gravlev by. Ejeren gik og ordnede noget i indkørslen og vi spurgte om det var tilladt at stille bilen der, fordi der var ingen skilte og det måtte vi gerne.

Kort over Gravlev sø og Rebild bakker med p-pladser, toilet, spisesteder, informationsskilte.

https://api.www.rebildporten.dk/sites/rebildporten.com/files/2021-02/rebild-bakker_gravlev-aadal.pdf

130 fulgearter

Dansk Ornitologisk Forening har registreret 130 fuglearter efter genskabelsen og langsomt genskabes plantelivet og dyrelivet med bl.a odder, vandstær, isfugl og bjergvipstjert. Er du fugle interesseret, så læs her på side 7 https://www.dettabteland.dk/nordjylland/gravlev.pdf

Jeg håber beskrivelsen af Gravlev Sø rundt har skabt lidt interesse for området nær Rebild bakker, fordi der er meget andet end lyng i Rebild 🙂

De bedste hilsner

Bettina

Send en lille hilsen i kommentarfeltet :-)